Aluminijske fasade arhitektima omogućuju da svakom objektu udahnu dašak individualnosti i različitosti. Alu fasada se odlikuje i izvrsnom toplinskom izolacijom budući ima prekid termičkog mosta van profila.

U alu fasade možemo ugraditi prozore i vrata sa otvaranjem na više načina i to sve iz međusobno kompatibilnih serija profila. Serijama profila za kontinuirane fasade možemo riješiti sve spojeve fasada, krovova, kuteva, nagiba različitih stupnjeva, a također i napraviti krovnu konstrukciju za stakleni krov.